Attachments

Swipe Ups

Antal Swipe Ups. De som har sett din annons och valt att gå vidare till din länk.

eCPSU

Effektiv kostnad per Swipe Up. Räknas ut genom Spend / antalet Swipe Up’s.

Swipe Up Rate

Antal procent som har Swipe Up. Räknas ut genom att ta antal Swipe Up’s / Paid Impressions *100.

Avg Attachment Screen Time

Genomsnittliga sekunder av hur länge en användare kollar på din annons.