Camera

Shares

Antal gånger din annons delats via en chatt eller stories.

Saves

Antal gånger din annons sparats till Memories eller kamerarullen.

Earned Impressions

Antal gånger din annons visats efter att ha delats av en Snapchatter via chatt eller Stories.

Earned Reach

Antalet unika Earned Impressions.

Total Reach

Antalet unika Snapchatters som har sett din annons, genom att ha tagit emot en betald eller earned impression.

Earned Frequency

Genomsnittlig siffra av hur många gånger en Snapchatter såg din annons efter att annonsen delats av en annan Snapchatter via chatt eller Stories. (earned impressions / earned reach).

Total Frequency

Total Impressions delat med Total Reach.

Total CPM

Effective cost per thousand total impressions. Inkluderar paid och earned impressions. (Total kostnad delat med total impressions gånger 1000).

Save Rate

Hur många gånger din annons sparades till Memories. (Saves delat med paid impressions)

Share Rate

Hur många gånger din annons delats via chatt eller Stories (Shares / paid impressions).

eCPS

Effective cost per share (spend delat med antal delningar).