Spend

Spend

Det som har spenderats, räknas ut genom vad som har levererats.

eCPV

Effektiv kostnad per videovisning. Räknas ut genom Spend / antalet kvalificerade videovisningar levererade.

Paid eCPM

Effektiv kostnad per tusen visningar.

Paid eCPMR

Effektiv kostnad per tusen reach. Räknas ut genom Spend / antalet Snapchattare du nått *1000. Endast tillgängligt för Lifetime.